Overige specialismen in Ayurveda

In dit hoofdstuk Overige Specialismen in Ayurveda vind je de volgende onderwerpen:

 • Inleiding
 • De overige specialismen in Ayurveda

Inleiding – Overige specialismen in Ayurveda

Naast de 8 hoofdrichtingen van de klassieke Ayurveda hebben zich in de loop der tijd andere vakgebieden ontwikkeld. In de beoefening van de moderne Ayurveda valt daar in principe nu ook allopathie en haar indelingen onder. Ayurveda is in die zin een allesomvattende en niet-uitsluitende gezondheidswetenschap, altijd open voor nieuwe richtingen. Daarbij staan niet de richtingen zelf centraal, maar het ayurvedische denken en paradigma vormen de kern van alle richtingen, specialismen en vakgebieden.

Overige specialismen die zich in de loop der tijd binnen Ayurveda ontwikkeld hebben:

 • Sharira-rachana: Sharira betekent ‘lichaam’ en Rachana verwijst naar de ordening daarbinnen van structuren en organen. Dit vakgebied houdt zich o.a. bezig met anatomie, marmapunten, en embryologie.
 • Sharira-kriya: dit onderdeel houdt zich bezig met fysiologie en richt zich op de leer van de Tridosha, Panchamahabhoota en een aantal andere typisch ayurvedische concepten.
 • Swasthavritta: dit onderdeel houdt zich bezig met het concept van gezondheid en kan vergeleken worden met wat we heden aanduiden met preventieve geneeskunde en gezondheidsleer. Swastha betekent ‘gezondheid’ en Vritta betekent ‘routine’. Ayurveda is een actieve therapie en ieder die zijn of haar gezondheid in stand wil houden dient een aantal regels te volgen en zich aan een bepaalde discipline te houden, afgestemd op het ritme van de natuur en van de kosmos.
 • Rognidana en Vikruti Vignyana: dit onderdeel houdt zich bezig met het concept van etiologie en pathologie in Ayurveda. Om de etiologie van ziekte te kunnen begrijpen gaat Ayurveda terug naar het diepste niveau van het bewustzijn. Ayurveda gaat ervan uit dat alle ziekten uiteindelijk zijn terug te voeren naar een verstoord evenwicht tussen lichaam en geest.
 • Dravyaguna, Karmavignyana: dit onderdeel richt zich op de substanties en hun kwaliteiten en uitwerkingen, hetgeen we kunnen aanduiden met ayurvedische farmacologie. Smaak, kwaliteit, potentie en energetische uitwerking spelen hierbij een belangrijke rol.
 • Rasa Shastra: Rasa betekent ‘kwikzilver’ en Shastra betekent ‘wetenschap’. Dit onderdeel verwijst naar de alchemistische branche binnen Ayurveda, die haar wortels heeft in de vroegste ontstaansgeschiedenis van Ayurveda, maar zich pas na 1000 AD echt ontwikkeld heeft en op schrift gesteld is. Deze tak van wetenschap houdt zich bezig met het zuiveren en oxideren van allerlei metalen en mineralen, als basis voor krachtige remedies.
 • Bhaishajya Kalpana: farmaceutische tak van wetenschap.
 • Mano Roga: psychiatrie.
 • Pancha Karma : detoxificatie d.m.v. vijfvoudige reinigingstechnieken.

 

© 2003 Holisan BV, Lelystad