De bakermat van Ayurveda

In dit hoofdstuk ‘De bakermat van Ayurveda’ vind je de volgende onderwerpen:

  • Inleiding
  • Geschiedenis
  • Cultuur
  • Religie
  • Verbinding met het westen

Inleiding – India en de oorsprong van Ayurveda

De oorsprong van Ayurveda ligt in India en gaat duizenden jaren terug. De oudste teksten over Ayurveda zijn – naar de laatste wetenschappelijke bevindingen – ongeveer 5000 jaar geleden op schrift gesteld. Men gaat ervan uit dat er daarvoor voornamelijk een mondelinge overlevering was. De oude teksten zijn meestal in een vorm van poëzie, die ervoor zorgt dat ze makkelijker te onthouden zijn dan gewoon proza. Deze poëzievorm uit zich in de oude Ayurvedische teksten in het gebruik van zogenaamde Sutra’s – ofwel ‘draadjes’: alle draadjes aan elkaar geknoopt vormt één weefgetouw van kennis.

Cultuur

Binnen India zijn in de loop van de laatste duizenden jaren meerdere culturen bij elkaar gekomen en min of meer versmolten. In het zuiden overheerst voornamelijk de Dravidische cultuur met Dravidische talen. In het noorden overheerst de Indo-Europese cultuur, waarvan het Sanskriet als moedertaal geldt.

Het Sanskriet heeft overeenkomsten met de Europese talen, die ook van Indo-Europese oorsprong zijn. Door die Indo-Europese connectie is de zogenaamde scheiding tussen westers en Indiaas oosters gedachtegoed eigenlijk kleiner dan veel mensen aanvankelijk denken. Op het gebied van de geneeskunde uit zich dat in overeenkomsten tussen de oude Griekse geneeskunde van Hippocrates en de ayurvedische geneeskunde.

Wetenschap en religie waren in India duizenden jaren geleden al hoog ontwikkeld. Over de hoogtijdagen van de Indiase cultuur is praktisch gezien niet zoveel bekend, maar wel is er een schat aan wetenschappelijke literatuur overgeleverd. Die wetenschap omvat vele verschillende richtingen: van wiskunde, astronomie en architectuur tot astrologie, yoga en Ayurveda, de Indiase geneeskunde.

De cultuur van India is gebaseerd op een hoog wetenschappelijk en cultureel niveau dat ook altijd in verbinding met religie en levensbeschouwing heeft gestaan. De basis van de cultuur en haar manifestaties ligt in de Veda’s, heilige geschriften over zowel wetenschappelijke als religieuze onderwerpen. Deze oeroude geschriften worden in de Indiase traditie als goddelijk geïnspireerd gezien, vergelijkbaar met de Bijbel in het Christendom. In de Indiase cultuur is ook nu nog de wetenschap vaak niet van het metafysische losgekoppeld. Dat geldt ook voor Ayurveda. Desalniettemin is veel van de informatie er niet minder wetenschappelijk of nauwkeurig door.

Geschiedenis

De culturele rijkdom van India heeft ook veel invloeden van buitenaf ondergaan. In de loop der tijd heeft India contact met vele andere werelden gehad. Handelsroutes gingen van en naar of door India. Alexander de Grote is vanuit het Arabische gebied tot in India gereisd en ook later was er veel contact tussen India en het Midden Oosten. Naar het noorden toe heeft India altijd contact met Tibet en China gehad. Er vond tussen al die culturen een wederzijdse uitwisseling plaats op zowel handels-, cultureel en wetenschappelijk gebied. Ook op het gebied van de geneeskunde moet er een wederzijdse uitwisseling hebben bestaan.

Politiek gezien bestond India uit een verzameling van koninkrijken en vorstendommen. Een koning werd Raja of Maharaja genoemd. Ayurveda is waarschijnlijk voornamelijk ontstaan als een leefwijze en geneeskunde voor de koningen en hun hof. Yoga en de daarbij behorende leefregels voor een gezond lichaam en geest was meer voor de asceten en priesters. Maar in essentie zijn beiden op dezelfde filosofie en levensbeschouwing gebaseerd.

Omdat Ayurveda meer gericht was op mensen aan het hof, die op jacht gingen, staan er veel verwijzingen in de oude teksten over de voedings- en genezende waarden van allerlei verschillende soorten vlees. Omdat ook oorlog bij het leven van de koningen hoorden, schoolden artsen zich in het behandelen van wonden en het doen van operaties. Er bestond op dit gebied binnen de Ayurveda al vroeg een grote expertise.

Religie

India heeft een rijke en diverse religieuze historie. Doordat het Indiase religieuze bewustzijn van nature openstond voor veelzijdige variatie op het thema van uiteindelijk één overkoepelend goddelijk principe, ontstonden er vaak nieuwe stromingen en vonden tevens andere religies een toegang tot het land. Het land is rijk aan religieuze stromingen die in de loop van de geschiedenis in India zijn ontstaan en die vandaag de dag worden samengevat onder de aanduiding ‘Hindoeïsme’.

Eigenlijk was de religie van India aanvankelijk vooral een metafysische levensbeschouwing – ook wel aangeduid met Sanatan Dharma, ofwel ‘eeuwige religie’ – die gebaseerd was op de Veda’s waarin een grote plaats was weggelegd voor wetenschap en filosofie. De wereld werd onder andere gezien als voortkomend uit de vereniging van het abstracte mannelijke principe – Purusha – en het abstracte vrouwelijke principe – Shakti of Prakruti.

De andere religies die in de loop van de geschiedenis in India een plaats gevonden hebben:

Boeddhisme: sinds de 5e eeuw voor Christus won het Boeddhisme terrein in India; het was aanvankelijk een volksbeweging waarbinnen ook veel waarde werd gehecht aan wetenschap en met name geneeskunde. Via het verspreidende boeddhisme is er altijd een levend contact met Tibet en China geweest, hetgeen zich ook weerspiegelt in de overeenkomsten tussen de geneeskundige tradities van India, Tibet en China.

Christendom: al in de eerste eeuw na Christus hebben zich christenen in het zuiden van India gevestigd. Pas veel en veel later kwamen de Portugezen, Nederlanders, etc., op hun handelsmissies naar het Verre Oosten.

Islam: vanuit het Midden Oosten kwamen steeds meer veroveringstochten voor op het Indiase grondgebied. Met de nieuwe heersers kwam ook de Islam en het Arabische gedachtegoed India binnen. Ook daarvoor was er al een cultureel-wetenschappelijke uitwisseling met de Arabische landen. Daaruit is de Unani geneeskunde voortgekomen, een mengeling tussen Ayurveda en een op de oude Griekse geneeskunde gebaseerde geneeskunde die in de moslimlanden van het Midden Oosten populair was.

Verbinding met westen

India en het westen stammen gedeeltelijk van eenzelfde oercultuur af: de Indo-Europese cultuur. Dat weerspiegelt zich onder andere in een taal die een zelfde oorsprong en structuur heeft. Veel woorden en begrippen in Europese talen lijken nog altijd op zelfde woorden en begrippen in het Sanskriet. Er zijn meer overeenkomsten tussen de westerse en de oosterse Indiase gedachtewereld. Dat is al duidelijk bij een Grieks filosoof als Plato die over geneeskunde en filosofie schreef op een wijze die zeer veel gelijkt op de geneeskunde en achterliggende filosofie van India.

 

© 2003 Holisan BV, Lelystad