Filosofie van ayurveda II

Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta, Boeddhisme

In dit hoofdstuk Filosofie II vind je de volgende onderwerpen:

 • Sankhya
 • Yoga
 • Mimamsa
 • Vedanta
 • Boeddhisme

In Filosofie I vind je de voorafgaande onderwerpen:

 • Inleiding
 • Nyaya
 • Vaisheshika

Sankhya

Sankhya is een dualistische filosofie die gelooft in twee naast elkaar bestaande en onderling afhankelijke principes: het zuivere bewustzijn en de materiële potentie van het universum dat zelf geen bewustzijn heeft. Purusha en Prakruti ofwel energie en materie. In Prakruti bevinden zich drie potenties: licht, activiteit en inertie. De verhoudingen van deze drie principes bepalen hoe de wereld en dingen in de wereld eruit zien. Dat geldt ook voor het lichaam en de geest.

De Sankhya filosofie geeft – vanuit deze dualistische basis – een verklaring van het afdalen van puur bewustzijn in onbewuste materie en geeft een handleiding om van daaruit weer naar puur bewustzijn op te stijgen. Sankhya heeft van alle filosofische stromingen de meeste invloed op Ayurveda gehad.

Sankhya heeft voornamelijk aan de Ayurveda bijgedragen wat betreft haar stellingen op het gebied van:

 • het zien van het leven als een manifestatie van bewustzijn – dit heeft zijn invloed op de psychosomatische benadering van Ayurveda en de belangrijke plaats die de geest en het bewustzijn zowel voor de patiënt als voor de arts of therapeut heeft.
 • de leer van oorzaak en gevolg; een oorzaak is een gevolg in potentie, en een gevolg is een oorzaak die zich ontvouwt heeft – dit principe is van belang voor de ayurvedische ziekteleer alsmede farmacologie.
 • diversiteit in eenheid: iedere fysieke manifestatie heeft unieke kenmerken die onderhevig zijn aan universele dynamische principes – voor Ayurveda is het van belang dat iedere patiënt als uniek wordt behandeld.
 • eenheid van lichaam, geest en ziel – belangrijk voor psychosomatische benadering en het formuleren van een hoger doel van geluk naast puur fysieke gezondheid.

Yoga

De filosofie van Yoga is nauw verbonden met de Sankhya filosofie, maar richt zich meer op het geestelijke, gedeeltelijk door middel van het lichamelijke.

Yoga heeft voornamelijk aan de Ayurveda bijgedragen wat betreft haar stellingen op het gebied van:

 • de kracht van de geest over het lichamelijke – yoga oefeningen beïnvloeden Prana en hebben via het psychosomatische complex ook direct met de gezondheid en kracht van het lichaam en haar weefsels te maken.
 • praktische disciplines voor het dagelijkse leven alsmede voor transcendente ervaringen – yoga disciplines en oefeningen hebben tegelijkertijd een functie op het gebied van lichamelijke gezondheid en geestelijke groei; met name voor direct fysiek effect kunnen bepaalde oefeningen binnen een ayurvedische aanpak voorgeschreven worden, terwijl dan tegelijkertijd aan het hogere doel gewerkt wordt zonder dat dat de nadruk krijgt.

Vedanta

Vedanta betekent ‘einde van het weten’ en is gebaseerd op de Veda’s en de Upanishaden, belangrijke filosofisch-religieuze teksten. Vedanta gaat ervan uit dat het uiteindelijke doel van het leven zelf-realisatie is, dat het individuele zelf uiteindelijk zuiver bewustzijn is, en dat alles in de fysieke wereld uiteindelijk een illusie is.

Vedanta heeft voornamelijk aan de Ayurveda bijgedragen wat betreft haar stellingen op het gebied van:

 • het belang van een leraar-leerling relatie bij het overdragen van wezenlijke kennis die verder gaat dan feiten alleen – ook binnen de ayurvedische traditie is er altijd vanuit gegaan dat overdracht van de essentie van de ayurvedische kennis het best van persoon tot persoon kan plaatsvinden, waarbij een goede en ervaren leraar essentieel is.
 • het doel van het leven is zelf-realisatie ofwel verlichting – dat is ook binnen Ayurveda het hogere doel waarvoor een goede gezondheid een belangrijk middel kan zijn om dat doel te bereiken.

Mimamsa

Mimamsa geeft in haar filosofie veel aandacht aan ritueel en geluid als een weg om de leer van de Veda’s te praktiseren. Het gaat daarbij om het uitvoeren van praktische en religieuze rituelen en het zingen van mantra’s om uiteindelijk dichter bij het ware zelf te komen.

Mimamsa heeft voornamelijk aan de Ayurveda bijgedragen wat betreft haar stellingen op het gebied van:

 • het belang van rituelen en routine als instrument voor transformatie – ook binnen de Ayurveda geldt een bepaalde dagelijkse routine, waarin ook een plaats aan het niet-fysieke aspect van het leven wordt gegeven – als een belangrijk instrument op de weg naar meer gezondheid van lichaam en geest.
 • reciteren als weg van groei en transformatie – ook binnen de Ayurveda wordt geluid, o.a. door middel van zingen of mantra’s reciteren – ingezet als instrument voor lichamelijke en geestelijke gezondheid, alsmede voor de overdracht van oude kennis.

Boeddhisme

Het boeddhisme is gebaseerd op de vier edele waarheden, die op zich weer voortkomen uit de Vedanta en Sankhya filosofie:

1) Lijden bestaat.

2) Er is een oorzaak van lijden.

3) Lijden kan gestopt worden.

4) Er is een manier om lijden te doen stoppen.

Het beëindigen van het lijden en de illusie van de materiële wereld zijn essentieel.

Boeddhisme heeft voornamelijk aan de Ayurveda bijgedragen wat betreft haar stellingen op het gebied van:

 • lijden en de mogelijkheid lijden te overstijgen – in de Ayurveda wordt dat heel praktisch ingevuld zowel naar de patiënt als naar de dokter of therapeut en diens rol andere mensen te helpen lijden te verminderen dan wel te overwinnen.
 • het volgen van een middenweg – in de Ayurveda gaat men ervan uit dat behandelingen in het algemeen gesproken niet extreem dienen te zijn.
 • meditatie – simpele meditaties brengen de geest meer tot rust en dienen binnen de ayurvedische behandeling ter ondersteuning van gezondheid van lichaam en ziel.

 

© 2003 Holisan BV, Lelystad